Nhật Bản thêm quyền cho địa phương chống dịch Covid-19

Chính phủ Nhật Bản từ 18/11 đã cho phép chính quyền các địa phương tự ban bố những biện pháp tăng cường phòng dịch dựa trên áp lực đối với hệ thống y tế.

Đây là một nội dung trong chính sách mới của Nhật Bản nhằm ứng phó linh hoạt hơn đối với dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Cụ thể, trong thang cảnh báo 4 cấp độ, nếu cảnh báo dịch bệnh ở cấp độ 3 (cấp độ áp lực đối hệ thống y tế ngày càng gia tăng), các địa phương có thể yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, không tham gia các sự kiện đông người. Trong trường hợp áp đặt cảnh báo dịch bệnh cấp độ 4 (cấp độ hệ thống y tế bị rối loạn), có thể đưa ra các yêu cầu hạn chế khắt khe hơn.

Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm phòng mũi tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động cho hệ thống y tế cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo cơ quan y tế nước này, có thể Nhật Bản sẽ tiếp tục ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19. Quyền quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch hiện đã được trao cho các địa phương, do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là phải xác định năng lực tiếp nhận điều trị của hệ thống y tế tại các địa phương này.

Thực hiện : Thúy Hiền