Nhận diện các hành vi bạo lực gia đình mới phát sinh khi sửa đổi luật

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng 14/5 tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tổ chức thẩm tra dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong số 11 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua, có đến 3 dự án luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo luật cần tập trung vào các vấn đề về phạm vi sửa đổi, các hành vi bạo lực để bảo đảm bao quát các trường hợp bạo lực trong gia đình phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; nghiên cứu quy định cụ thể về xã hội hóa trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình để thu hút, tăng cường nguồn lực thực hiện công tác này; đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ chế phối hợp liên ngành bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ông TRẦN THANH MẪN, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: “Dự thảo luật phải bảo đảm tính khả thi cao của các quy định, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị từ nay đến cuối năm, Ủy ban Xã hội nghiên cứu, lựa chọn để tổ chức 1-2 phiên giải trình về những vấn đề người dân quan tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội để làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan cũng như tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chính sách xã hội.

Các ý kiến thảo luận tại buổi thẩm tra dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) bám sát cách tiếp cận con người, đặc biệt là người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; bổ sung cách nhận diện các hành vi bạo lực gia đình mới phát sinh, trong đó có những vấn đề phát sinh mang tính thời cuộc.

Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình: "Tôi cũng hiểu là trong luật của chúng ta không nói là nữ hay nam, tất cả ai cũng có thể bị bạo lực gia đình. Nhưng rõ ràng trong điều kiện phát triển hiện nay, dân trí tốt hơn, chị em phụ nữ cũng mạnh mẽ hơn cho nên đối tượng nam giới bị bạo lực tôi nghĩ cũng không ít đâu.”

GS.TS NGUYỄN ANH TRÍ, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội: "Bây giờ, con cái do áp lực của cuộc sống, đòi hỏi về kinh tế, nhiều vấn đề khác, vấn đề chăm sóc bố mẹ ngày càng nặng hơn nên những hành vi bạo lực với bố mẹ ruột thịt ngày càng nặng nề, vô cùng đau lòng.”

Theo đó, các đại biểu thảo luận về các hành vi bạo lực mới để bổ sung vào Điều 4 dự thảo luật, trong đó nhấn mạnh việc bạo lực về mặt tinh thần, phân biệt giới tính, định kiến giới. Đồng thời có ý kiến cho rằng 3 biện pháp hành chính xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình được đánh giá không hiệu quả, cần nên xem xét lại. Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, cấm tiếp xúc trong phạm vi 50m cũng được thảo luận, cho ý kiến.

Lê Quang