Người dân khu tái định cư Long Bửu 2 nhận tiền đền bù đủ để... thuê trọ

Để triển khai dự án khu Công nghệ cao (quận 9 cũ), năm 2004, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 3059/QĐ-UB, thu hồi gần 75ha đất tại phường Long Bình để xây dựng khu tái định cư Long Bửu 2. Bên cạnh những sai phạm trong quá trình thu hồi đất đã được thanh tra chính phủ kết luận thì mức giá đền bù quá thấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều năm qua hàng trăm người dân không bàn giao đất.

Tuy nhiên tới nay, bên cạnh những sai phạm trong quá trình thu hồi đất đã được thanh tra chính phủ kết luận tại thông báo số 2138/TB-TTCP thì mức giá đền bù quá thấp cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều năm qua hàng trăm người dân quyết bám trụ, không bàn giao đất. 

Theo các hộ dân, bên cạnh việc khắc phục những sai phạm trong quá trình thực hiện thu hồi đất để làm khu tái định cư Long Bửu 2, TP.HCM cần phải xem xét mức giá đền bù phù hợp, đảm bảo cho người dân có đủ điều kiện an cư tại nơi ở mới.

Theo các hộ dân, bên cạnh việc khắc phục những sai phạm trong quá trình thực hiện thu hồi đất để làm khu tái định cư Long Bửu 2, TP.HCM cần phải xem xét mức giá đền bù phù hợp, đảm bảo cho người dân có đủ điều kiện an cư tại nơi ở mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Vân