Người có hành vi bạo lực gia đình sẽ phải làm việc phục vụ cộng đồng?

Theo chương trình kỳ họp, ngày 14/11 Quốc hội sẽ tiến hành thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với nhiều điểm mới đáng chú ý. Một trong số đó là việc quy định biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” tại Điều 33 dự thảo Luật. Nội dung này được kỳ vọng đây sẽ là biện pháp mạnh mẽ có tính răn đe và giáo dục trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Mời quý vị theo dõi video!

Như Thảo