Người bạo hành gia đình phải thừa nhận hành vi, cam kết không tái diễn

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội diễn ra sáng 29/9 tại TPHCM, đa số các đại biểu đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Bên cạnh đó, một số quy định liên quan đến các giải pháp giáo dục người trong gia đình kiểm soát được các hành vi bạo lực của mình; trách nhiệm của cơ quan tố tụng, trách nhiệm người có hành vi bạo lực gia đình được các đại biểu góp ý bổ sung hoàn thiện. 

Các đại biểu cho rằng, một số buổi góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư hiện thực sự chưa hiệu quả do không có bất kỳ văn bản cam kết hoà giải nào; người bị phê bình chưa nhận thức được hành vi bạo hành của mình; các thành phần tham gia góp ý phê bình chưa có phương pháp thuyết phục người có hành vi vi phạm bạo lực gia đình.

Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung thêm các cơ quan tiến hành tố tụng ở các cấp ngoài cùng tham gia xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại điều 51 của dự thảo. Ngoài ra, công tác giáo dục người dân các kiến thức về hôn nhân gia đình là điều rất quan trọng.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội đánh giá dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình cơ bản đã được cơ quan chủ trì soạn thảo điều chỉnh phù hợp; đảm bảo thể chế hoá kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, có hiệu quả.

Hữu Bình