Nghiên cứu thêm quy định đàm phán giá thuốc, biệt dược

Sáng 15/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (Sửa đổi). Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Tổ và tại Hội trường tại kỳ họp thứ 4 vừa qua.

Trước việc các quy định về mua thuốc, vật tư y tế được nhiều ĐBQH quan tâm góp ý, cơ quan thẩm tra cho biết, đã rà soát, chỉnh lý kỹ càng các nội dung này trong Dự thảo. Cụ thể là chỉnh lý các quy định tại Điều 23 Chỉ định thầu, Điều 28 về Đàm phán giá, và chỉnh lý Chương V quy định về “mua sắm tập trung, mua thuốc.

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu cho rằng quy định tại điều 23 về gói thầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu dịch bệnh cần triển khai ngay vẫn có thể dẫn đến lạm dụng, chỉ định thầu.

Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm cấu phần hóa chất trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và mua sắm hàng dự trữ quốc gia. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với lĩnh vực y tế, cần nghiên cứu thêm một số nội dung để vận hành tốt hơn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đổi tên Chương V của luật thành “Quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, mua trang thiết bị y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công” để bảo đảm đầy đủ hơn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những nội dung liên quan đến quyết định của Thủ tướng, rà soát lại các trường hợp đặc biệt, đặc thù, trường hợp nào là lựa chọn nhà đầu tư nhà thầu, trường hợp nào chỉ định thầu thì quy định thẳng trong Luật, bảo đảm minh bạch.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Đức