Nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù cho "thành phố trong thành phố" Thủ Đức

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan làm rõ hiệu quả và tiêu chí để sắp xếp thành phố Thủ Đức, bởi hiện nay TPHCM đang đề nghị cơ chế đặc thù cho thành phố này.

Dẫn trường hợp thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở ba quận của TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay vẫn chưa rõ tiêu chí của thành phố trực thuộc thành phố thế nào, hay vẫn giữ nguyên như mô hình đơn vị cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Hôm làm việc với Thành phố Chí Minh thì người ta đề nghị rất chính đáng, nên nghiên cứu, có cơ chế, chính sách gì hay là thể chế như thế nào cho thành phố Thủ Đức. Tới đây còn có mô hình là thành phố thuộc thành phố nữa thì nghị quyết giám sát lần này có làm rõ nội dung này hay không hay là vẫn để ngỏ nội dung này. Tới đây chúng ta làm cái tiếp này như thế nào, tôi thấy cũng đang có những băn khoăn."

Giải trình về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: việc thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận là “mô hình khuyến khích”. Đây cũng là mô hình mới “thành phố trong thành phố” quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Bộ Nội vụ cũng được giao là xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội là mô hình đô thị dưới cấp tỉnh.

Ông NGUYỄN DUY THĂNG, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Vấn đề này trong quá trình nghiên cứu, Thủ Đức vừa rồi đặt vấn đề ra thì chắc là chúng ta sẽ phải tiếp tục hoàn thiện thể chế và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có cái để sửa 54. 54 về chính sách đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một cái riêng đối với Thủ Đức như thế nào. Báo cáo anh Huệ, đợt trước làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng nói rồi, đây rõ ràng là cấp huyện, mình không thể nói đây là cấp tỉnh".

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Quá trình thẩm tra khi xem xét đề án của chính phủ về thành lập thành phố Thủ Đức, Ủy ban Pháp Luật đã nêu ý kiến với Chính phủ, UBND TPHCM trong việc đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ Đức, để làm sao phát huy được những tiềm năng, lợi thế như trong đề án. Tuy nhiên, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của chính quyền thành phố trực thuộc trung ương thì hiện nay theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rất cụ thể, cho nên Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể quy định khác luật được.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: "Ở thời điểm đó, Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp chuẩn bị những cơ chế, chính sách một cách kỹ lưỡng để có thể đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Cho nên, khi đó mới chỉ là quyết định thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận thôi, chưa có những cơ chế chính, sách đặc thù kèm theo."

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho biết: Hiện Chính phủ đang chỉ đạo UBND TPHCM nghiên cứu để sắp tới có thể đề xuất những chính sách đặc thù nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của Thủ Đức và sẽ phải báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về vấn đề này.

Thực hiện : Thùy Linh Anh Tuấn Cao Hoàng