Nghiên cứu ban hành quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Sáng 1/12, tại nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Tham dự có:Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề án. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu thực tế, phần lớn hoạt động giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân trong suốt thời gian qua là ở cấp tỉnh. Chỉ khi tổ chức thực hiện công tác bầu cử hay tổ chức hoạt động vào đầu nhiệm kỳ và vào một số thời điểm nhất định, có sự thay đổi của văn bản pháp luật cơ bản thì UBTV Quốc hội mới giám sát, hướng dẫn HĐND các cấp. Còn lại theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương về phân cấp, phân quyền, HĐND cấp trên sẽ có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn HĐND cấp dưới. Do đó đề nghị phạm vi của Đề án chỉ nên tập trung giám sát, hướng dẫn đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, Đề án cần thiết phải tập trung vào việc nghiên cứu ban hành quy chế mẫu hoạt động của HĐND cấp tỉnh để đảm bảo tính thống nhất trong quy trình thực hiện, chức năng nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đề án.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, xem xét lại đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo Đề án. Lưu ý Ban Công tác Đại biểu được Đảng đoàn Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng nhiều Đề án của Đảng đoàn, do đó, cần bố trí thời gian, tập trung tâm trí để hoàn thành các đề án đúng tiến độ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình Đảng đoàn Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu