Nghị viện thế giới: Mở rộng sản xuất các nguồn năng lượng giá cả hợp lý và bền vững (phần 1)

Các nghị sĩ Mỹ muốn thúc đẩy các giải pháp mở rộng sản xuất các nguồn năng lượng. Thế nhưng có một nghịch lý cần giải quyết, là trong khi một nghị sĩ cho rằng cần tăng cường các nguồn năng lượng sạch để tạo ra một nền kinh tế xanh, hướng đến các mục tiêu giảm phát thải thì các nghị sĩ khác lại cho rằng các nguồn năng lượng sạch có giá cả quá đắt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Việc thúc đẩy các nhà máy điện hạt nhân nên được ủng hộ để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh này, Ủy ban Thương Mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần để các nghị sĩ, các chuyên gia, những người làm việc trong lĩnh vực này cùng nhau tranh luận thẳng thắn làm sao mở rộng sản xuất các nguồn năng lượng với giá cả phải chăng và bền vững.

Để hiểu hơn về vấn đề này cùng lắng nghe những tranh luận của các vị khách mời về an ninh năng lượng: 

- Bà CATHY MCMORRIS RODGERS - Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương Mại của Hạ viện Mỹ;

- Nghị sĩ PAUL DABBAR - Nguyên Thứ trưởng Bộ năng lượng Mỹ;

- Bà DONNA JACSON - Trung tâm nghiên cứu chính sách công quốc gia; 

- Bà ANNA UNRUH COHEN - Ủy ban đặc biệt về khủng hoảng khí hậu của Hạ viện Mỹ;

- Ông ROBERT MCNALLY - Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Rapidan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 của chương trình!

Phần 2

Thu Ngoan