Nghị viện thế giới: Điều trần tại Nghị viện Châu Âu về tương lai việc làm trong quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số

Quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng thế nào tới thị trường lao động? Những cơ hội nào có thể xuất hiện? Làm thế nào để tạo điều kiện làm việc tốt trong tất cả các lĩnh vực và khu vực trên toàn EU? Đây là những câu hỏi được đặt ra rất nhiều trong thời gian gần đây, trong bối cảnh thế giới tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh và sự phát triển bùng nổ kỹ thuật số.

Tại phiên điều trần của Ủy ban Việc làm và các Vấn đề xã hội, Nghị viện Châu Âu, các đại biểu sẽ trao đổi với các chuyên gia và các bên liên quan về việc đảm bảo cho lực lượng lao động hiện tại và tương lai được trang bị các kỹ năng cần thiết để tận dụng tối đa lợi ích của quá trình này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh