Nghị viện thế giới: Bộ luật quản lý AI toàn diện đầu tiên trên thế giới - Những gợi mở từ EU (Phần 2)

Những hình ảnh và âm thanh giả mạo một tuyên bố hay một hành động không có thực... Những thông tin sai lệch được lan truyền một cách nhanh chóng... Đây là những rủi ro tiềm ẩn mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra đối với thế giới, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Làm thế nào để quản lý AI một cách chặt chẽ? Làm thế nào để xây dựng một khung pháp lý vững chắc, đáng tin cậy trong lĩnh vực không ngừng phát triển này?

Những cây hỏi này sẽ được giải đáp trong phiên họp tại Nghị viện châu Âu, nơi các nghị sĩ đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng một Đạo luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới, vạch ra lộ trình rõ ràng hướng tới phát triển AI an toàn và lấy con người làm trung tâm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh