Nghị viện Châu Âu lần đầu tiên phê chuẩn quy định về cấp phép tiền kỹ thuật số

Ngày 20/4, Nghị viện Châu Âu (EP) đã phê chuẩn một cơ chế cấp phép tiền kỹ thuật số, trở thành nơi đầu tiên trên thế giới có đạo luật toàn diện về tiền kỹ thuật số. Cơ chế này sẽ có hiệu lực từ năm 2024.

Các nghị sĩ Châu Âu nhấn mạnh, quy định mới sẽ đưa EU lên vị trí dẫn đầu của ngành kinh tế mã hóa, giúp ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số của Châu Âu được quản lý rõ ràng và đem lại lợi thế cạnh tranh cho EU.

Theo luật mới của Châu Âu, các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử sẽ phải đăng ký và cung cấp dữ liệu chính xác về danh tính nếu muốn hoạt động tại EU.

Ngoài ra, Nghị viện Châu Âu cũng thông qua một đạo luật khác quy định về chuyển quỹ, theo đó yêu cầu các công ty tiền kỹ thuật số phải xác minh khách hàng của mình nhằm ngăn chặn rửa tiền. Đạo luật được thông qua với 529 phiếu thuận, 29 phiếu chống.

Trên trang Twitter, Ủy viên Châu Âu về ổn định tài chính và vốn thị trường Mairead McGuinness cho biết, đây là cuộc bỏ phiếu “đầu tiên trên thế giới” về các quy định đối với tiền kỹ thuật số, đồng thời khẳng định, quy định này sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo sự ổn định tài chính của thị trường.

(*) Nguồn: CNBC

Lan Phương