Nghị sĩ Australia dùng ChatGPT để cảnh báo về nguy cơ của AI

Nghị sĩ đảng Lao động liên bang Julian Hill của Australia vừa sử dụng bài phát biểu trước quốc hội đầu tiên bằng ChatGPT, một công cụ trí tuệ nhân tạo đang làm mưa làm gió trên thế giới. Đáng chú ý, nội dung bài viết cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể được khai thác để “hủy diệt hàng loạt”.

Nghị sỹ Hill đã kêu gọi có một sách trắng hoặc cuộc điều tra để xem xét “rủi ro và lợi ích” của trí tuệ nhân tạo, cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến việc sinh viên gian lận, mất việc làm, phân biệt đối xử, thông tin sai lệch và các ứng dụng quân sự không thể kiểm soát. ông Hill đã cảnh báo về “khả năng mất việc làm”, rằng trí thông minh nhân tạo nói chung “có thể duy trì những thành kiến và phân biệt đối xử hiện có” và “có thể được sử dụng cho các mục đích xấu, chẳng hạn như tấn công mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch”.