Nghị quyết về cơ chế đặc thù sẽ tạo luồng gió mới để Khánh Hòa phát triển

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh đang rất vui mừng và kỳ vọng vào sự hiệu quả của nghị quyết này của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh. Trong đó, chính sách đặc thù sẽ tạo cơ chế thu hút nguồn lực ngoài ngân sách và tập trung vào 3 đặc thù riêng có của tỉnh là: Phát triển Khu Kinh tế Vân Phong; phát triển huyện Cam Lâm và gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: “Cơ chế đặc thù lần này đã bám sát vào định hướng Nghị quyết 09 của Bộ chính trị và chương trình 42 của chính phủ về thực hiện nghị quyết. Phát triển khu kinh tế Vân Phong rồi định hướng xay dựng đô thị mới Cam Lâm phát triển TP Nha Trang có một ý nghĩa rất quan trọng và tạo ra cuc hích để phát triển TP Nha Trang là đô thị hạt nhân. Và các đô thị như là Vân Phong, Ninh Hòa, Cam Ranh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh là những đô thị vệ tinh. Kể cả việc xây dựng 2 huyện miền núi là trở thành những khu đô thị sinh thái, đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi cho rằng đây là cú Hích để cho thành phố phát triển mạnh và trở thành TP trực thuộc Trung ương đến năm 2030.”

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ khi nghe tin về việc tỉnh Khánh Hòa được Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù thì anh Nguyễn Toàn Thắng đã rất vui mừng và trông chờ sự phát huy của Ngị quyết này của Quốc hội.

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG, Chủ doanh nghiệp cà phê giải trí Bốn Mùa Nha Trang: “Bản thân tôi thấy có chút gì đó tự hào vì chúng ta có những cái điều kiện. Khánh Hòa có Cam Ranh, Nha Trang là cái để phát triển. Hôm nay đọc báo thấy Quốc hội đã thông qua cơ chế cho Khánh Hòa về tư cách doanh nghiệp chúng tôi rất vui mừng. Nó như tạo ra cái luồng sinh khí mới, cái luồng gió mới để Khánh Hòa phát triển.”

Ông TRƯƠNG VĂN MINH, Người dân tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: “Ngày hôm nay Quốc hội thông qua nghị quyết riêng cho Khánh Hòa đây là điểm rất mừng, vì từ đây Khánh Hòa sẽ bắt đầu khởi sắc. Chúng ta có nhiều điều kiện để phát triển nhiều hơn so với trước đay. Khi nhà nước cho chúng ta các cơ chế để làm thì hy vọng chúng ta 5-10 năm nữa phát triển mạnh.”

 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tạo cơ chế đột phá cho Khánh Hòa phát triển; phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Việc Quốc hội thông qua nghị quyết quan trọng này đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng, động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Thực hiện : Duy Hòa Nguyễn Minh

quảng cáo