Nghị quyết giám sát năng lượng phải tạo chuyển biến trong thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phát triển năng lượng là chuyên đề giám sát được lựa chọn đúng và trúng khi năng lượng đang là vấn đề cấp bách của nền kinh tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nghị quyết giám sát chuyên đề năng lượng lần này phải tạo được sự chuyển biến khác biệt trong thực tiễn. 

Giải trình về yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết vướng mắc nhất hiện nay là giá điện và Nghị quyết cũng sẽ tập trung vào các giải pháp về giá điện.

Giải trình về giá điện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết từ nay tới cuối năm, Chính phủ cam kết sẽ có những hành động cụ thể để giải quyết vấn đề nóng này.

Về vấn đề này, Báo cáo giám sát cũng thẳng thắn chỉ rõ, để xảy ra những hạn chế, bất cập của ngành năng lượng giai đoạn 2016 – 2021 thuộc trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước các cấp trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng. Trong đó, có trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân một số tỉnh triển khai điện tái tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Tiến -

Quang Sỹ -

Anh Đức