Nghị quyết 30: Tiền đề cho các chính sách chưa có tiền lệ

Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Chủ động - Đổi mới, không còn là khẩu hiệu, hơn cả sự quyết tâm, mới chỉ qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XV đã ghi dấu ấn đậm nét về tinh thần đổi mới của một Quốc hội hành động, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Tinh thần đổi mới bắt đầu từ người đứng đầu Quốc hội đã lan tỏa, một Quốc hội hành động với những quyết sách lớn.

Từ những phiên họp khẩn, những nghị quyết chưa có tiền lệ ra đời bất kể ngày đêm là động thái rất mạnh mẽ, quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đáp ứng yêu cầu “chống dịch như chống giặc” và Nghị quyết 30 đã mở ra cơ hội cho Chính phủ taọ lập thời gian vàng trong công tác phòng chống dịch.  Nghị quyết 30 cũng trở thành đòn bẩy cho hàng loạt quyết sách lớn, tập trung vào công tác phòng chống dịch của Việt Nam cũng như hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiến tới thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

CHỦ ĐỘNG ĐỒNG HÀNH TỪ SỚM, TỪ XA CÙNG CHÍNH PHỦ

Đổi mới phải từ nội dung đến hình thức, trong  đó kỷ luật kỷ cương xây dựng pháp luật phải chú trọng, đặt lên hàng đầu. Nhờ chủ động đồng hành từ sớm, từ xa cùng Chính phủ, Quốc hội khóa XV đã “mở hàng” thành công 2 Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quốc hội khóa XV cũng tiếp tục thực hiện tinh thần làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ “làm việc giờ hành chính” mà làm cho đến khi hết việc.
Trong công tác lập pháp, các Ủy ban, các đại biểu QH vào cuộc ngay từ đầu, nghiên cứu trước, kỹ, song song các vấn đề chứ không phải chờ Chính phủ trình sang chính thức thì mới nghiên cứu. Quá trình chuẩn bị “từ sớm, từ xa”,sẽ giúp nâng “tuổi thọ” luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. 

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Tháng 11/2021, lần đầu tiên, Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát, khởi đầu cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.
Năm 2022 QH, UBTVQH sẽ  thực hiện 4 chuyên đề giám sát liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quy hoạch; pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các Đại biểu QH, cử tri nhân dân kỳ vọng về những đổi mới trong hoạt động này khi Chủ tịch QH Vương đình Huệ nhấn mạnh: công tác giám sát phải đủ cả “xây” và “chống”, trong đó xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để. Sau giám sát, các đoàn giám sát không chỉ rõ được vấn đề, trách nhiệm của Bộ ngành, địa phương thì Quốc hội sẽ quy trách nhiệm các đoàn giám sát.

ĐA CHIỀU TỪ GÓC NHÌN ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Quốc hội đổi mới, phải đem hơi thờ cuộc sống lên nghị trường, đó là mục tiêu, nhiệm vụ cũng là kỳ vọng đặt ra trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Lần đầu tiên, Quốc hội thảo luận Tổ trực tuyến. Lần đầu tiên, các chuyên gia, sở ngành được tham dự phiên họp của Quốc hội từ 63 điểm cầu địa phương. Rút ngắn kỳ họp, họp trực tuyến, liên tiếp những đổi thay mang tính chiến lược, bước ngoặt trong đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Những kỳ họp không dài nhưng cũng đủ để cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt và nhịp nhàng  trong điều hành của Lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự nhiệt huyết, trí tuệ trong xây dựng pháp luật và đề xuất các giải pháp về quốc kế - dân sinh của các  đại biểu Quốc hội khóa mới, đặc biệt là của những  gương mặt đầy hứa hẹn lần đầu tham gia Quốc hội.

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm của Quốc hội, một Kỳ họp bất thường đã được tổ chức để giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan tới quốc kế dân sinh.  Chỉ có 4,5 ngày nhưng đã có 4 Nghị quyết và 1 luật được thông qua, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế cho chính quyền các cấp cũng như cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV ngày càng hướng tới sự chủ động, trách nhiệm, đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định: Tinh thần và kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới, cùng với các chính sách mới được ban hành, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đất nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của Nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc hơn./.

Thực hiện : Phòng Thời sự