Nghị định 13/2023 :Thêm hành lang pháp lý trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân thuộc trách nhiệm của cơ quan công an và đã được thực thi từ lâu. Lực lượng công an luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn nhằm đảm bảo bí mật dữ liệu cá nhân và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm ở lĩnh vực này.

Bộ Công an vừa tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, Nghị định tạo thêm hành lang pháp lý trong bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý các vi phạm về dữ liệu cá nhân; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu.
 
Trong Bộ luật Hình sự, Nghị định 15/2020 và Nghị định 144/2021 đều có những quy định về xử lý các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân. Nghị định 13/2023 bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành càng làm rõ hơn khái niệm, trách nhiệm, phạm vi để từ đó các lực lượng chức năng áp dụng và thực hiện thêm chặt chẽ, rõ ràng.

Mỹ Tho – Hữu Ái