Ngân sách Ukraine năm 2023 sẽ dồn cho quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngân sách của quốc gia này trong năm tới sẽ tập trung cho các chiến dịch quân sự. Khoảng 27 tỷ USD sẽ được chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.

Khoản tiền này cao gấp đôi so với ngân sách chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2022. Ông Zelensky cũng cam kết ngân sách sẽ được chi đầy đủ cho các nghĩa vụ xã hội như lương hưu. Trong khi đó, ngân sách cho các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, và chi tiêu không thiết yếu sẽ được cắt giảm tối đa. Một khoản chi mới cho việc tái thiết đất nước sẽ được thành lập, sử dụng 1 nguồn tài chính từ các tài sản của Nga bị tịch thu tại nước ngoài.

Thực hiện : QT