Ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo chưa đảm bảo

Sáng 26/9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện pháp luật về ngân sách NN năm 2021 và 9 tháng năm 2022 trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, hiện nay chi thường xuyên ở các địa phương cho giáo dục và đào tạo chưa bảo đảm, tỷ lệ chi cho con người tối đa 82%, chi cho hoạt động giảng dạy, học tập tối thiểu 18% để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tỷ lệ chi cho con người/chi hoạt động giảng dạy và học tập bình quân chung có sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương.

Theo quy định của Luật Giáo dục, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước, tuy nhiên ngân sách 20% nằm không chỉ ở Bộ GD&ĐT mà còn ở các bộ, ngành, địa phương. 

Trao đổi với đại diện Kiểm toán Nhà nước, Thường trực ủy ban VHGD mong muốn Kiểm toán nhà nước có đánh giá kỹ hơn về vấn đề ngân sách chi cho GD&ĐT. Khi nhu cầu giáo viên tăng thêm sẽ tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục hay giảm chi các hoạt động khác, ngân sách nào bảo đảm? Đánh giá của Kiểm toán nhà nước về nhu cầu thực tế và số chỉ tiêu biên chế được giao của các địa phương, giải pháp nào cho vấn đề nêu trên?

Thực hiện : Phan Hằng Tùng Dương