Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước, hiện có 59/63 tỉnh, thành phát sinh các khoản vay có hỗ trợ lãi suất 2%. Đến hết tháng 8 vừa qua, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất 9.820 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại báo cáo kết quả triển khai gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2% đến cuối tháng 9/2022. Thống đốc Ngân hàng yêu cầu các vụ, cục phải phối hợp chỉ đạo các chi nhánh để các tổ chức tín dụng rà soát số dư tín dụng. Toàn ngành cần tiếp trục đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% và thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời các nguyên nhân từ thực tiễn khách quan.