Ngân hàng Nhà nước hạ trần lãi suất huy động

Ngày 31/3, ngân hàng Nhà nước thông báo giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.

Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động trong gần 3 năm gần đây. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ đầu tuần sau (ngày 3/4).

Ngoài việc giảm trần lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành. Trong đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% xuống 5,5%, áp dụng từ đầu tuần tới.