Nga miễn điều động sinh viên

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh hoãn điều động đối với những người đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng nghề được nhà nước công nhận.

Theo Điện Kremlin, Sắc lệnh chỉ áp dụng cho sinh viên theo học lần đầu tại các cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu nhà nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, những người không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, gia đình có ít nhất 4 con hoặc đang phải chăm sóc người thân bị tàn tật cũng sẽ được miễn điều động. Ngoài ra, quy định miễn trừ còn được áp dụng với một số nhân viên công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính và các nhân sự tại những cơ sở truyền thông đại chúng quan trọng.

Vũ Mạnh Tùng