Nét đẹp trong dân ca, dân vũ của người Dao

Người Dao ở vùng cao Dao có nhiều nét văn hóa độc đáo. Trong đó, dân ca, dân vũ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong hát đám cưới, mừng nhà mới, rồi việc vui của gia đình và làng bản. Kho tàng dân ca, dân vũ của dân tộc Dao khá đồ sộ về quy mô, phong phú về thể loại và làn điệu.

Trong đời sống của người Dao tuyển thì dân ca, dân vũ là món ăn tinh thần gắn liền với mọi sinh hoạt của đồng bào. Nội dung những bài hát ca ngợi quê hương, tình cảm gia đình, tình bè bạn, tình làng nghĩa xóm; đồng thời lên án những cái ác, thói hư, tật xấu và các tệ nạn xã hội.

Bằng tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực của những người truyền dạy, nhiều bạn trẻ đã biết, hiểu và thêm yêu nét đẹp về dân ca, dân vũ của dân tộc mình.

Tuy nhiên, để gìn giữ dân ca, dân vũ và nét đẹp trong văn hóa của người Dao thì vẫn cần quan có sự quan tâm bảo tồn một cách bài bản. Thực tế thì nhiều địa phương đã triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, biến di sản trở thành tài sản.

Kho tàng dân ca, dân vũ của người Dao phong phú về thể loại với nhiều làn điệu khác nhau. Trong các điệu hát ru, nội dung thường được sáng tác nhằm giáo dục về đạo lý làm người, về tình yêu thương quê hương, đất nước. Đây cũng là nét văn hóa góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng