Ông Đậu Anh Tuấn: Nên mở rộng chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp

Miễn, giảm một số loại thuế, phí là một trong những nhóm chính sách tài khóa, tiền tệ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp Bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Miễn, giảm một số loại thuế, phí là một trong những nhóm chính sách tài khóa, tiền tệ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp Bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Vậy những quy định về việc miễn giảm thuế, phí cho doanh nghiệp trong dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình Quốc hội lần này đã phù hợp hay chưa? Cần phải có thêm những giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó nhanh và hiệu quả? 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).