Nền hành chính hiệu quả: Lực đẩy thực hiện Nghị quyết 98 tại TP.HCM

Tính tới nay, TP.HCM đã triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội được gần 2 tháng. Bên cạnh các chính sách về thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ… thì việc xây dựng được nền hành chính hiệu quả là vẫn là vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Bởi đây chính là cơ sở nền tảng để triển khai, thực thi các cơ chế, chính sách mà Nghị quyết 98 mang lại.

Để có được nền hành chính hiệu quả, trước hết, TP.HCM cần gấp rút cải cách ngay thể chế hành chính, bộ máy tổ chức vận hành và cán bộ, công chức con người thực thi.

Về mặt thể chế, Nghị quyết 98 mới chỉ cho phép Thành phố được phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực nhưng về tổ chức bộ máy vẫn còn bị vướng và chưa có nhiều đổi mới. Do đó, để tinh gọn và tăng tính hiệu quả của bộ máy công quyền, tại phiên họp thứ 2 Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98, đại biểu đề nghị thành phố cần tiến hành định hình chức danh từ cấp xã, phường tới cấp sở, ngành để quy định rõ những việc phải làm theo từng vị trí. Đồng thời vận dụng tối đa cơ chế uỷ quyền, tăng tính tự quyết, tự chịu trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trực thuộc.

Đi kèm với trách nhiệm, thành phố cũng cần phải có các cơ chế hợp lý về tiền lương, chế độ đãi ngộ theo đúng chức danh, công việc đảm nhiệm để cán bộ công chức có thể sống ở mức trung bình tại thành phố bằng đồng lương của mình. Đặc biệt, cần phải có các chính sách bảo vệ cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy, cán bộ công chức mới mạnh dạn làm, mạnh dạn triển khai Nghị quyết nhanh, hiệu quả./.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thùy Vân -

Hữu Bình -

Phạm Tiến