Nên đánh thuế VAT hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua sàn thương mại điện tử

Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 17/6 về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (Sửa đổi), nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ quan tâm đến việc thu thuế giá trị gia tăng qua sàn thương mại điện tử. Theo đó, trong bối cảnh phát triển bùng nổ của phương thức kinh doanh này, việc quy định về đối tượng người nộp thuế cần rõ ràng, đồng thời nghiên cứu việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu có giá trị nhỏ khi giao dịch qua sàn thương mại điện tử.

Nhiều đại biểu Quốc hội nhận định hiện nay các giao dịch nhỏ lẻ dưới 1 triệu đồng, nằm trong diện được miễn thuế xuất nhập khẩu cùng với miễn thuế VAT giao dịch qua các sàn giao dịch điện tử có số lượng vô cùng lớn.

Làm rõ thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết việc miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ được thực hiện theo Công ước quốc tế về "hài hòa, đơn giản thủ tục hải quan" mà Việt Nam ký kết.

Tại báo cáo thẩm tra về nội dung này, Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho rằng Chính phủ nên cân nhắc việc miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ, nhất là qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới bởi, hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Lê Hương -

Anh Đức