Nâng Đề án Quốc hội điện tử thành Chiến lược, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến

Sáng 13/4 tại nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử nhằm đánh giá hoạt động thời gian qua và triển khai công việc thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại các cơ quan của Quốc hội bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; trong đó có việc xây dựng và đưa vào sử dụng 5 ứng dụng chạy trên các thiết bị di động trong nhiệm kỳ khóa XIV; tiếp tục đưa vào sử dụng các ứng dụng App Quốc hội, App Tương tác nội bộ và Hệ thống ứng dụng nhận dạng tiếng nói thành văn bản tại Kỳ họp thứ nhất và thứ hai Quốc hội khóa XV. 

Tuy nhiên, việc xây dựng Quốc hội điện tử vẫn còn những khó khăn như: Hạ tầng và nhân lực về công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội mới chỉ đáp ứng tạm thời các nhu cầu trước mắt, thủ tục đầu tư phức tạp và mất nhiều thời gian. 

Thảo luận tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề xuất: Vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là cần xây dựng và ban hành Khung kiến trúc Quốc hội điện tử; Phải triển khai khảo sát hiện trạng và có thiết kế tổng thể về hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu dùng chung, sự đồng bộ hoạt động của các trang thiết bị và nhân lực. 

Bên cạnh đó, cần làm rõ việc đầu tư hay thuê hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động chuyên môn của Văn phòng Quốc hội để sắp xếp nguồn lực. Đặc biệt, cần nâng cấp Đề án lên thành Chiến lược để có hành lang pháp lý vững chắc trong huy động nguồn lực và sự phối hợp của các cơ quan. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trưởng ban chỉ đạo Đề án Bùi Văn Cường đề nghị, các đơn vị phối hợp sớm hoàn thiện Kế hoạch tổng thể về xây dựng Quốc hội điện tử cho giai đoạn 2022- 2025, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. 

Trong phần nội dung phải làm rõ các cơ sở dữ liệu dùng chung, các phần mềm và bổ sung mục tương tác với cử tri. Kế hoạch phải rõ ràng đầu mối phân công tổ chức thực hiện. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường lưu ý, phải tổ chức kế hoạch theo hướng hoàn thiện Đề án nâng lên thành Chiến lược để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cùng với đó hoàn thiện các văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên và có quy chế làm việc rõ ràng.

Thực hiện : Như Thảo Sỹ Cường