Nâng cao kỹ năng hoạt động đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số

Sáng 21/7, Hội nghị tập huấn “Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số” do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm dự và phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã bầu ra 499 đại biểu, trong đó có 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,8% tổng số đại biểu Quốc hội. Đa số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ 2021-2026 đều tham gia lần đầu, hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, cư trú và công tác tại địa phương, cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong 2 ngày 21 và 22/7, các đại biểu được tập huấn 4 nội dung gồm: Tổng quan về hệ thống chính sách dân tộc hiện nay ở Việt Nam; tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022 – 2025. Quy trình xem xét, thẩm tra, quyết định dự toán, phê duyệt quyết toán ngân sách của Quốc hội; kỹ năng thẩm tra, giám sát ngân sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Một số kỹ năng xây dựng và thực hiện giám sát chuyên đề liên quan lĩnh vực dân tộc; Những vấn đề cần quan tâm khi tiếp xúc cử tri tại địa bàn miền núi và tiếp xúc với cử tri người dân tộc. Việc xác định thành phần, tên gọi các dân tộc Việt nam - Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị, giải pháp.

Hội nghị tập huấn chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình dân tộc và công tác dân tộc, các chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là những nội dung quan trọng giúp đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng hoạt động trong lĩnh vực của mình đồng thời còn là diễn đàn để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, chia sẻ và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc hoàn thiện chính sách dân tộc; tổ chức thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Trình