Năm 2023, tăng thu ngân sách 8,2% so với dự toán

Sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đáng chú ý, theo báo cáo của Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023 khả quan hơn so với báo cáo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.620,7 nghìn tỷ đồng, thực hiện đạt 1.754,1 nghìn tỷ đồng, tăng 133,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,2% so dự toán. Theo báo cáo của Chính phủ, 2/3 khoản thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn là thu nội địa, thu từ dầu thô đều vượt dự toán cao. Kết quả này thể hiện sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã kịp thời phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng công tác dự báo kết quả thu NSNN năm 2023 cũng như nhiều năm gần đây chưa sát thực tiễn. Nguyên nhân khách quan là việc xây dựng dự toán diễn ra trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19 nên khả năng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế, không tính hết được khả năng phục hồi và phát triển của doanh nghiệp. Để bảo đảm căn cứ cho việc xây dựng dự toán những năm tiếp theo, đề nghị Chính phủ cần có giải pháp khắc phục, bảo đảm dự toán thu trong những năm tới sát với thực tế hơn.

Về dư nợ công có xu hướng giảm, tình hình nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, các mức dư nợ đều thấp hơn mức Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, để bảo đảm đánh giá đầy đủ về khả năng an toàn tài chính quốc gia, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách. 

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Vũ Hiếu