Năm 2022, Bắc Ninh thu thu hút đầu tư FDI đạt gần 2 tỷ USD

Khi xu hướng phát triển của tỉnh đang chậm lại, rất cần có những tư duy mới, quyết tâm mới, hành động mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2023. Đây là nhấn mạnh của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2022, Bắc Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song bằng sự quyết tâm và nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng 7,39%; thu ngân sách ước đạt 99,4% dự toán năm; thu hút đầu tư FDI đạt gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh còn chưa đạt kế hoạch; đầu tư công chưa phát huy được vai trò dẫn dắt đối với đầu tư toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trong phiên chất vấn của kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung vào những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại hạn chế, liên quan đến ý thức, trách nhiệm, sự quản lý, phối hợp điều hành của các cấp, các ngành và người đứng đầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm để có thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Cùng với đó, cần phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, từ đó tạo tiền đề và động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu