Năm 2021 ngân sách nhà nước tiết kiệm được hơn 72.000 tỷ đồng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ rõ địa chỉ làm tốt

Năm 2021, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước là hơn 72 nghìn tỷ đồng, một số địa phương có kết quả cao trong tiết kiệm kinh phí ngân sách.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là con số rất lớn, đề nghị báo cáo nêu rõ chi tiết hơn tiết kiệm từ đâu, nơi nào tiết kiệm để luận giải, minh chứng. 

Theo Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi NSNN, năm 2021 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, tổng số chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán, trong đó NSNN đã quyết định chi 74 nghìn tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2021 là 72.068 tỷ đồng, một số địa phương có kết quả cao trong tiết kiệm kinh phí ngân sách.

Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, bên cạnh báo cáo đầy đủ gửi đại biểu Quốc hội thì báo cáo tóm tắt trình bày trước Quốc hội cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, tránh dàn đều “3 sôi 2 lạnh”. Báo cáo của Chính phủ cũng như của cơ quan thẩm tra phải thẳng thắn, rõ địa chỉ nơi nào làm tốt, việc gì nổi bật so với năm trước để động viên, đồng thời nêu cụ thể bộ ngành, địa phương nào để lãng phí để tạo chuyển biến rõ nét thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy tiết kiệm chi hơn 70 nghìn tỷ đồng là con số rất lớn. Đề nghị báo cáo chi tiết trong số hơn 70 nghìn tỷ này tiết kiệm từ đâu, nơi nào tiết kiệm để luận giải, minh chứng. Ví dụ cắt giảm chi thường xuyên bao nhiêu, tiết kiệm chi phí đi công tác nước ngoài thế nào; bộ ngành, địa phương nào nổi bật nhất... và cần viết thẳng vào nội dung báo cáo chứ không phải chỉ ghi chú”.

Đề cập một số hạn chế, bất cập, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa yêu cầu các báo cáo phải thẳng thắn chỉ rõ, nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó có giải pháp khắc phục, tránh nói chung chung. Báo cáo đầy đủ cũng như báo cáo tóm tắt phải có địa chỉ để tạo chuyển biến tích cực hơn.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Ví dụ về cải cách hành chính, có ý kiến nói phải chăng cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đang chững lại. Chững lại có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một mặt phải tập trung cho công tác phòng và chống dịch. Hai là năm 2021 chúng ta làm rất nhiều việc như bầu cử, kiện toàn nhân sự bộ máy, tổ chức… Đề nghị rà lại các chỉ tiêu trong năng lực cạnh tranh quốc gia, các chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh."

Qua báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, ở những lĩnh vực quan trọng theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn diễn ra tình trạng lãng phí, chưa tiết kiệm, còn vi phạm sai sót ở mức độ khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý đất đai, tài sản công, tài nguyên, khoáng sản. 

Đề nghị báo cáo cụ thể hơn về kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp với từng nội dung trong chương trình của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Thực hiện : Thanh Nga Quang Sỹ Anh Đức