Mỹ cam kết chi 49 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng nước toàn cầu

Sau gần nửa thế kỷ, Hội nghị Nước Liên Hợp Quốc 2023 đã được tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, Mỹ đã cam kết cho 49 tỷ USD nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nước trên toàn cầu.

Ước tính hiện nay khoảng 1/4 dân số thế giới sống dựa vào nguồn nước uống không an toàn, và 50% trong số đó thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản. Đáng lo ngại hơn, 75% các thảm hoạ xảy ra gần đây đều liên quan đến nước. Theo đó, LHQ kêu gọi các chính phủ quản lý tốt hơn một trong những nguồn tài nguyên chung của nhân loại. Tuy nhiên, Hội nghị Nước 2023 không nhằm mục đích tạo ra loại thỏa thuận ràng buộc, đã từng có tiền lệ trong các cuộc họp về khí hậu ở Paris năm 2015 hoặc về bảo vệ thiên nhiên ở Montreal vào năm 2022.

Bên cạnh đó, một bộ phận các chuyên gia do chính phủ Hà Lan thành lập trong Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế Nước đã khuyến nghị loại bỏ dần khoảng 700 tỷ USD trợ cấp nước và nông nghiệp gây hại cho môi trường. Hội nghị Nước của LHQ cũng được xem là cơ hội để thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các tổ chức tài chính phát triển và các nhà đầu tư để cải thiện hệ thống nước toàn cầu.

Thực hiện : Vân Hương