"Mục tiêu lớn của Luật Đất đai sửa đổi là đưa đất đai trở thành một động lực phát triển kinh tế xã hội"

Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với những yêu cầu phát triển của đất nước; giá đất chưa phản ánh thực tế thị trường, do đó cần hiện thực hóa những mục tiêu mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra, đó là đưa đất đai trở thành một nguồn lực, một động lực để phát triển kinh tế xã hội và hướng đến mục tiêu đến 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

>>Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Các đại biểu cho rằng cần có nhiều phương pháp hữu hiệu để đưa đất đai trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân, của xã hội.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!