Mục tiêu cao nhất trong xây dựng luật là an ninh con người, an toàn tính mạng, tài sản

Sáng 10/02, Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ” do Bộ Công an tổ chức nhằm phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật theo hướng tách Luật giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hội thảo có gần 150 nhà khoa học, chuyên gia pháp lý trong và ngoài ngành công an, thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời giải đáp một số ý kiến băn khoăn về vấn đề trùng lắp, chồng chéo khi tác 2 luật . Nếu tách như vậy Luật Đường bộ sẽ không bao quát hết các vấn đề của đường bộ. 

Đại tá ĐỖ THANH BÌNH ,Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an:Chúng tôi cũng tính toán một số đại biểu băn khoăn đó là có sự chồng chéo giữa hai người không thì tôi khẳng định là hoàn toàn không có sự chồng chéo. Cũng có người đặt ra vấn đề là như thế, có sự đồng bộ không, không đồng bộ, nếu tách 2 luật hay không? Tôi khẳng định là đồng bộ. Lợi ích cho đất nước, lợi ích cho người dân rất lớn. Khi chúng ta đưa vấn đề an ninh con người, vấn đề an toàn tính mạng và tài sản cho con người lên trên hết khi xây dựng pháp luật.”

Việc hoàn thiện Luật Giao thông đường bộ theo hướng tách ra thành hai luật hay không không còn là vấn đến đề cần bàn cãi. Vấn đề ở đây là làm thế nào để việc bóc phải được tiến hành chặt chẽ, khi tách phải chuẩn nhất.

Trung tướng NGUYỄN MINH ĐỨC, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:Rất mong là theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội thì với chương trình xây dựng luật của Chính phủ thì các đồng chí trình hai dự luật ra. Chúng tôi với tư cách là cơ quan sẽ thẩm tra các dự án luật này sẽ cùng với các đồng chí tham mưu để xây dựng luật để đạt được mục đích cao nhất, mục đích cuối cùng là phục vụ cho hệ thống an toàn giao thông và phục vụ xây dựng, phát triển đất nước và mỗi con người tham gia giao thông được đảm bảo an toàn, không có thể xảy ra tai nạn đối với mỗi gia đình.”

Việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến, Quốc hội biểu quyết và Ủy banThường vụ Quốc hội đã chuyển dự án luật về Chính phủ để tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh trình Quốc hội khoá XV.

Thực hiện : Khánh An Sỹ Cường