Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mới được áp dụng từ 11/7 tới 31/12/2022

Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giảm thuế BVMT đối với xăng dầu trong điều kiện hiện nay là rất cấp bách, vì vậy, việc thực hiện càng sớm càng tốt, qua đó giúp người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục khó khăn do áp lực giá xăng dầu tăng cao.

Tán thành với đề nghị của Chính phủ trong việc điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn so với quy định hiện hành, tuy nhiên đối với thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị quyết, các thành viên UBTV Quốc hội cho rằng, Nghị quyết có hiệu lực thi hành càng sớm càng tốt,  để có thể hỗ trợ ngay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “ Nếu kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo sớm hơn ngày 15/7 thì có thể lấy từ mốc ngày 15/7, còn sau 15/7 thì mình nên lấy từ ngày 15/7 thì nó sẽ sớm hơn được mười lăm ngày so với đề suất của Chính phủ.”

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Tôi đề nghị nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/7/2022 cho nó kịp thời.”

Giải trình vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề xuất nhanh nhất đến ngày 22/7/2022 để kịp ban hành Nghị định hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: “Nếu như có hiệu lực từ 11/7 thì không kịp làm nghị định. Còn về chuẩn bị dự thảo nghị định rồi trình Chính phủ trình chuyển qua Bộ Tư pháp để thẩm định rồi trình Chính phủ chắc cũng phải mất năm ngày thì kỳ điều hành này sẽ không kịp do vậy sớm nhất theo tôi là ngày 22. Nếu có hiệu lực ngày 15 thì từ ngày 15 đến ngày 22 điều hành giá thì lúc đó giá nó sẽ không xuống được bởi chưa điều hành. Sau này tính toán lại với đầu mối xăng dầu sẽ rất khó.”

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc giảm thuế BVMT đối với xăng dầu trong điều kiện hiện nay là rất cấp bách, thực hiện càng sớm bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022 để kịp cho kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Thống nhất thời hạn áp dụng Nghị quyết là 11/7/2022 tức là trong định kỳ điều hành tới đây. Chính phủ sẽ rất vất vả nhưng mong các đồng chí cho làm ngày làm đêm để kịp thực hiện cho kỳ điều hành tiếp theo. Nghị quyết này ban hành sẽ thay thế cho Nghị quyết 13 và 18 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết là 31/12/2022.. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, xăng dầu là mặt hàng vừa chiến lược vừa thiết yếu, được quản lý theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự điều tiết của Nhà nước, thuộc danh mục các mặt hàng được Nhà nước bình ổn giá. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% tổng chi phí của nền kinh tế và giá xăng dầu tác động đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, nếu giá xăng dầu tăng 10% thì GDP của toàn bộ nền kinh tế sẽ giảm khoảng 0,5%. Do vậy, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng như hiện nay thì việc bình ổn giá mặt hàng xăng dầu trong nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giá xăng dầu giảm đồng nghĩa giá các mặt hàng khác cũng sẽ giảm. Khi đó, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ được hưởng lợi cả hai vòng: vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Thực hiện : Diệu Huyền Thùy Linh Quang Sỹ Anh Đức