Mới tìm được đơn vị kiểm toán, FLC lại tìm người phụ trách quản trị công ty

Công ty CP tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự làm người phụ trách quản trị công ty là ông Doãn Hữu Đoàn, ngay sau khi thông báo tìm được đơn vị kiểm toán.

Ông Đoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC trước khi được bổ nhiệm làm người phụ trách quản trị công ty.

Các thành viên khác trong hội đồng quản trị của FLC không có sự thay đổi. Ông Lê Bá Nguyên vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này.

Trước đó, Tập đoàn FLC cũng thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Lý do của việc thay đổi đơn vị kiểm toán là do Công ty TNHH Kiểm soát An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện, cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định. Do đó, FLC buộc phải thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký với An Việt.

Lãnh đạo FLC cho biết, tập đoàn đang nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Dự kiến, tập đoàn sẽ phát hành các báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngay sau khi các báo cáo tài chính kiểm soát năm 2021 của công ty phát hành, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để đại hội thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 bảo đảm tuân thủ các quy định.

Dự kiến cuộc họp đại hội cổ đông của FLC sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022. Tiếp đó, tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để phát hành và công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12/2022.

Theo giới phân tích, việc FLC công bố thay đổi đơn vị kiểm toán được cho là bước đi tích cực trong các giải pháp sớm khắc phục tình trạng cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 vừa qua.

Thực hiện : Thúy Hiền