Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Trong phiên họp thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội mở rộng, thẩm tra về Luật Đất đai (sửa đổi), có ý kiến cho rằng không nên đặt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà tuỳ theo mục đích sử dụng sẽ đưa ra phương án cụ thể.

Nghị quyết 18 của Trung ương yêu cầu“ mở rộng đối tượng, hạn mức, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp” của hộ gia đình, cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao. Tuy nhiên có ý kiến đồng tình quy định hạn mức tối đa trong dự thảo Luật, giao hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, nhưng có ý kiến đề nghị không quy định cụ thể hạn mức trong luật mà giao địa phương quy định cụ thể.

Đây là vấn đề sẽ được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục tiếp thu nghiên cứu, đánh giá từ thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh