Mô hình cà phê cảnh quan thích ứng với tiêu chuẩn mới của Châu Âu

Từ nhận định của lãnh đạo Cục Trồng trọt, rõ ràng dự luật cấm nhập khẩu mặt hàng nông sản có quy trình sản xuất làm giảm diện tích rừng về cơ bản không tác động nhiều đến cà phê của Việt Nam bởi EU lấy mốc thời gian từ năm 2020 trở lại đây, trong khi đó vùng trồng cà phê nước ta đã phát triển ổn định từ hàng chục năm nay.

Tại khu vực Tây Nguyên, các địa phương đã từng bước canh tác theo tiêu chuẩn mới của thị trường này.

Hợp tác xã nông sản hữu cơ Bechamp tỉnh Đắk Nông đã chuẩn bị cho các thành viên chủ động trồng trọt theo tiêu chuẩn châu Âu. Vườn cà phê được trồng trên đất có giấy chứng nhận, tách biệt với rừng. Hơn 30ha diện tích trồng cà phê được các nông hộ trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, xen canh với các cây trồng khác tạo cảnh quan sinh thái, giúp giữ được nước cho các loại cây trồng, có thêm nguồn thu khác. Mỗi tầng sinh thái đều có tác dụng riêng và giúp chất lượng cà phê thăng hạng.

Với quy định mới của EU, các tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu sang châu Âu, sản phẩm buộc phải chứng minh đủ điều kiện. Từ đây, các ngành hàng sẽ từng bước minh bạch hóa, nâng cao chất lượng. Vấn đề về hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát chặt chẽ nên quả cà phê tích lũy tự nhiên, ổn định còn người trồng cà phê đã và đang thay đổi tư duy.

Tỉnh Đắk Nông đang rà soát lại những diện tích rừng bị phá trái phép sau ngày 31/12/2020, nếu vi phạm sẽ đưa vào khu vực không được sản xuất nông nghiệp. Đây là động thái tích cực để đồng hành cùng nông dân đưa sản phẩm cà phê sang các thị trường khó tính như châu Âu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan