Người di cư yêu cầu được cấp thị thực nhân đạo tại Mexico

Tại Mexico, nhiều người di cư tập trung tại các khu tị nạn đã yêu cầu được cấp thị thực nhân đạo. Loại thị thực này sẽ cho phép họ thực hiện hành trình tới miền bắc nước Mỹ được thuận lợi hơn.

Phần lớn số người di cư phản ánh rằng, do thiếu thị họ không thể làm việc, không thể tìm được nơi ở có chi phí phù hợp và cũng không thể rời Mexico City để đi lại tự do vì giấy phép được cấp tại Comar, Mexico. Theo dữ liệu giới chức Comar mới công bố vào 1/2023, có gần 13.000 đơn xin tị nạn đã được nhận ở Mexico, chủ yếu là của những người đến từ Haiti, Honduras (ôn đu rát) và Venezuela.

Thực hiện : Vân Hương