Mạo danh Thanh tra Sở Y tế TP. HCM hăm dọa người dân mua bán thuốc không phép

Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông báo có một số người mạo danh Thanh tra sở gọi điện thoại hăm dọa người dân mua bán thuốc điều trị Covid-19 không giấy phép.

Những người này còn nói đúng số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà của người dân để gây áp lực. Thanh tra Sở Y tế TP nhấn mạnh các cuộc gọi có nội dung như trên đều là mạo danh, đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của những người gọi đến và thông báo qua số điện thoại 028.3930.9672 - 028.3930.7916.