Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam cán mốc 200 tỷ USD

200 tỷ Đo-la Mỹ là tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong những năm qua, cho thấy mức đóng góp rất lớn của kiều bào đối với sự phát triển của kinh tế đất nước. Do đó theo các chuyên gia, cần tạo mọi điều kiện để thu hút nguồn lực quan trọng này. Tại Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người VN ở nước ngoài tổ chức sáng nay, đã hướng đến việc thu hút nguồn vốn đầu tư này về Việt Nam.

Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam luôn nằm trong số 10 nước đang phát triển thu hút được nhiều kiều hối nhất trên thế giới với tổng cộng 200 tỷ Đo-la Mỹ. Đặc biệt, chênh lệch nguồn tiền giữa kiều hối và vốn FDI không lớn, đều dưới khoảng 20 tỷ Đo-la Mỹ. Làm sao để lượng kiều hối này được định hướng thúc đẩy đầu tư, gia tăng về giá trị, an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả.


Ông NGUYỄN PHÚ BÌNH
Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
“Tổ chức Diễn đàn này chúng tôi tính làm sao cho bà con thấy rằng bà con rất thuận tiện khi gửi tiền về, đồng tiền được bảo toàn, sinh lời, và nếu cần bà con có thể rút ra được 1 cách hợp pháp. Như vậy sẽ khuyến khích bà con thực sự với tinh thần của Kết luận 12 của Bộ Chính trị gần đây, là làm sao để khuyến khích động viên bà con gắn bó với quê hương đất nước nhưng mà thực sự phải tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đóng góp 1 cách có hiệu quả.”
Hiện nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang xây dựng đề án về phát huy nguồn lực Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, với trọng tâm là tăng cường vai trò của các Bộ ngành địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp chương trình, dự án hợp tác để tạo điều kiện thu hút nguồn lực Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực cụ thể. 


Ông PHẠM QUANG HIỆU 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài 
“Chúng tôi cũng khuyến khích thành lập, hỗ trợ và nâng cao vị thế của mạng lưới Hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội trí thức tại sở tại, tăng cường tổ chức diễn đàn hội thảo kết nối kiều bào với trong nước, qua đó thông tin về các chủ trương, chính sách môi trường đầu tư, hoạt động khoa học và công nghệ, các diễn đàn kiều bào có thể tham gia đóng góp, xây dựng các cơ sở dữ liệu và mạng lưới kết nối doanh nhân, kiều bào, và đặc biệt là các trí thức kiều bào.”


Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức 12,5 tỷ Do-la Mỹ, bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19 kéo dài. Việc tăng cường thu hút nguồn tiền từ kiều hối, sẽ hỗ trợ đầu tư đắc lực trong bối cảnh khó khăn thu hút nguồn lực đầu tư .
 

Thực hiện : Lê Hương Thế Anh Anh Thư - Thế Anh