Lúc chống dịch Covid-19 không phân biệt người tham gia, nhận chính sách hỗ trợ lại phân biệt đối tượng thụ hưởng

Ngày 29/5, thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, đánh giá cao báo cáo của Đoàn Giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đại biểu cho biết, với phạm vi giám sát rộng, nhiều nội dung số liệu cần tổng hợp xử lý từ các bộ, ngành, địa phương rất lớn nhưng được Đoàn Giám sát tổng hợp đầy đủ, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị cụ thể để làm tốt hơn trong thời gian tới…
 
Qua giám sát thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và báo cáo của Đoàn Giám sát, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cho biết, trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân khác nhau như một số cán bộ được phân công tham gia đấu thầu thiếu kinh nghiệm; thủ tục thực hiện đấu thầu kéo dài vì liên quan đến xác định giá dự toán gói thầu, trong khi đó việc cung ứng vật tư hóa chất, sinh phẩm là đòi hỏi cấp bách; tại một số thời điểm các mặt hàng y tế khan hiếm, giá cả thường xuyên dao động nên đã xảy ra tình trạng thiếu vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch nên phải đi vay, mượn hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch. Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan sớm tham mưu có phương án xử lý dứt điểm vướng mắc nêu trên.
 
Bên cạnh đó, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cũng đồng tình với kiến nghị của Đoàn giám sát là cần thiết phải có rà soát, thống kê, tổng hợp và phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập và có báo cáo tổng kết, đánh giá về việc thực hiện mô hình quản lý và chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế huyện trên địa bàn cả nước hiện nay để có lộ trình thực hiện cụ thể. Theo đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ chuyên môn cần có đề án, chương trình thực hiện để đánh giá được khách quan, toàn diện, qua đó xem xét có lộ trình xây dựng hệ thống y tế được thống nhất, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19 tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng diễn ra ở các tuyến, các cơ sở y tế phải huy động tăng cường tất cả công chức, viên chức ngành y đều phải trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, không phân biệt đối tượng đang hưởng phụ cấp nghề 30% hay 40%, nhưng đến khi có chính sách hỗ trợ lại có sự phân biệt về đối tượng thụ hưởng. Quy định như vậy là chưa đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách. Do đó, đai biểu đề nghị Chính phủ xem xét chính sách bảo đảm công bằng cho các đối tượng đã trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trong thời gian qua.
 
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!