Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Xây dựng hệ sinh thái tổ chức kinh tế hợp tác mạnh

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được trình Quốc hội với mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế; loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường; thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác.

Hiện cả nước có 28.000 Hợp tác xã (HTX), trong đó có gần 19.000 HTX nông nghiệp, hơn 9.400 HTX phi nông nghiệp. Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới và chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực. Dù vậy, không thể phủ nhận trong bối cảnh nhiều biến động, Luật HTX hiện hành xuất hiện nhiều điểm không còn phù hợp.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV này, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được trình Quốc hội với mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế; loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường; thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác.

Có thể thấy những nội dung đưa ra tại Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã nhận định “đúng” và “trúng” những vấn đề đang tồn tại trong Luật hiện hành. Thực tế thời gian qua cho thấy, giữa bối cảnh nông sản gặp khó khăn về tiêu thụ, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, để thoát khỏi khó khăn người dân cần tăng cường liên kết, tham gia hợp tác xã. 

Mời quý vị theo dõi chi tiết chương trình!

 

Hà Lan