Luật Đấu giá tài sản: Quy định không rõ dễ dẫn đến mất cán bộ

Cũng tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, một trong những nội dung được đại biểu quan tâm là quy định cấm gộp các tài sản có công năng sử dụng độc lập thành một lô để bán đấu giá. Do điều này có thể dẫn đến việc hạn chế sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Mặc dù dự thảo luật đã được tiếp thu, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng, dễ dẫn đến mất cán bộ tham gia thực hiện đấu giá trong trường hợp này.

Dự thảo luật đã tiếp thu, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá trong việc chịu trách nhiệm đối với tài sản đưa ra đấu giá, việc gộp các tài sản độc lập thành lô tài sản hoặc tách tài sản thành các lô tài sản khi đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, Đại biểu Nguyễn Trường Giang đánh giá quy định này không rõ ràng và dễ xảy ra tiêu cực.

Đại biểu lo ngại việc quy định không rõ ràng dẫn đến việc dễ mất cán bộ.

Đại biểu cũng cho rằng với tài sản độc lập, nên quy định không cho phép gộp tất cả tài sản vào thành một gói. Còn các tài sản khác nên đấu giá hai bước. Trong đó, bước đầu sẽ đấu giá riêng khi bán hết tài sản rồi và không còn ai quan tâm nữa thì bán theo lô theo diện thanh lý phế liệu. Điều này đảm bảo sự tham gia của tổ chức cá nhân và sự minh bạch trong đấu giá tài sản nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga