Luật Cảnh sát cơ động: ĐBQH đề nghị quy định cụ thể trường hợp được vào trụ sở cơ quan, chỗ ở cá nhân

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ), các đại biểu Quốc hội đồng tình, UBTVQH đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, về quyền hạn của CSCĐ được được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định chặt chẽ, để đảm bảo quyền công dân và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CSCĐ.

Theo dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này, Cảnh sát cơ động được “yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế của công trình, trụ sở, nhà ở, phương tiện, trừ công trình quốc phòng, khu quân sự, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng”; “được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố”. Quy định này cần được nghiên cứu cho chặt chẽ hơn.

Ông NGUYỄN THANH HẢI - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế: “Theo khoản 2, Điều 22 của Hiến pháp, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét phải do luật định. Đề nghị Ban soạn thảo viết lại như sau: "Việc vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 và điểm a, khoản 3 Điều 9 luật này thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố.”

Bà NGUYỄN THỊ YẾN NHI - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre: “Luật cần quy định lực lượng Cảnh sát cơ động được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo hướng quy định trường hợp nào lực lượng CSCĐ được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân như để  bảo vệ tính mạng công dân, tài sản của họ, đảm bảo an toàn công dân trong trường hợp bạo loạn, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống khủng bố, trấn áp tội phạm”.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Hoàng Đức Thắng cũng đề nghị cần quy định rõ chủ thể được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân; mục đích vào để làm gì.

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: "Xét về chủ thể hành động, nội dung, mục đích hành động, ai vào, vào để làm gì, Điều luật 13 không đảm bảo về nội dung và kỹ thuật lập pháp, dẫn tới sự khó hiểu, nếu thiếu chặt chẽ về mặt pháp lý."

Việc Cảnh sát cơ động được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế của công trình, trụ sở, nhà ở là cần thiết để giải cứu con tin, phòng chống khủng bố trong các trường hợp khẩn cấp.

Ông QUẢN MINH CƯỜNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: "Nếu chỉ vào được để giải cứu con tin, trấn áp khủng bố thì trong trường hợp cứu hộ cứu nạn, nhà cháy, cảnh sát cơ động đã có mặt rồi, thì còn chờ lực lượng nào nữa? Lại phải chờ cứu hộ cứu nạn chuyên ngành sao? Lúc đó thậm chí không cung cấp sơ đồ (toà nhà, trụ sở…) thì Cảnh sát cơ động cũng phải phá cửa vào luôn".

Theo dự thảo,  trường hợp Cảnh sát Cơ động vào trụ sở của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trường hợp vào trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này tại Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam