Luật Cảnh sát cơ động: Căn cứ xây dựng "quả đấm thép" đấu tranh trấn áp tội phạm chính quy, tinh nhuệ

Là tuyến đầu trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm, Lực lượng Cảnh sát cơ động chính là quả đấm thép, là lực lượng hỗ trợ đắc lực, hiệu quả giúp Bộ Công an thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã giúp quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này.

Với 91,16%  tương đương với 454 đại biểu tán thành, Luật Cảnh sát cơ động đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC THANH - Phó Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an: “ Trong giờ phút này rất xúc động, vui mừng phấn khởi vì Luật Cảnh sát cơ động được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, từ việc tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS đến việc đầu tư trang bị các loại vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị đặc chủng phục vụ tác chiến, đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thao trường, bãi tập, doanh trại phục vụ cho sinh hoạt, huấn luyện. Và cuối cùng là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng hành lang chế độ chính sách đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ CSCĐ”

Thiếu tá ĐẬU BÁ TUẤN - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động: “ Khi Luật được hoàn chỉnh, thông qua như ngày hôm nay rất nhiều nội dung so với pháp lệnh đã được hoàn chỉnh, củng cố chặt chẽ, tăng cường. Trong đó có nền tảng để xây dựng cơ chế chính sách, quy định về nhiệm vụ để lực lượng CSCĐ nói chung và mỗi cán bộ CSCĐ chúng tôi nói riêng thực thi nhiệm vụ trên quy định chung của Luật”

Với 5 Chương, 33 Điều, Luật Cảnh sát cơ động khẳng định Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC THANH, Phó Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an: “ Trong thời gian tới Bộ tư lệnh CSCĐ tiếp tục tham mưu cho Bộ Công an sẽ trình Chính phủ ban hành kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật CSCĐ để Luật sớm đi vào thực tiễn. Chúng tôi xin hứa, trước sự quan tâm lớn lao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CSCĐ, cán bộ lực lượng trong thời gian tới sẽ khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao”.

Trải qua chặng đường xây dựng và chiến đấu, đến nay lực lượng Cảnh sát Cơ động dần trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân... Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội thông qua chính là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.

Thế Anh