Long An: Địa phương đầu tiên cho phép F0, F1 đi làm trực tiếp

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quy định tạm thời về các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, các trường hợp F0 không triệu chứng, F1, là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động sẽ được đến trụ sở làm việc trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, các trường hợp này phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp, áp dụng đối với những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng đang thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định,... thì được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc, việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã. 

Việc để F0, F1 đi làm trở lại cũng kèm theo các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Người F0, F1 cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm… và không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao.

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Bình