Long An: Kiến nghị sửa đổi một số điều Luật đầu tư công

Cần nghiên cứu, mở rộng đối tượng dự án được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; bổ sung đối tượng đầu tư công trong Luật Đầu tư công. Đó là kiến nghị của đại diện các Sở, ngành tỉnh Long An gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khoá XV.

Tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A”. Theo đại diện sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An, quy định này khiến cho địa phương không chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Ông NGUYỄN TẤN QUÝ - PGĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An: “Trung ương nghiên cứu, mở rộng đối tượng dự án được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Kiến nghị bổ sung đối tượng đầu tư công là các Chương trình, dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đầu tư các dự án cần thiết khác.”

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm 2022, tỉnh đã khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng như: Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (thuộc tuyến đường Vành đai TP Tân An), Đường tỉnh 823D... Tỉnh xem “giải ngân đầu tư công” như một trong những "mắt xích" quan trọng để tạo đà phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm không cao, chưa đạt yêu cầu đề ra.  

Ông NGUYỄN VĂN ÚT - Chủ tịch UBND tỉnh Long An: “Nếu giải ngân đầu tư công thuộc thẩm quyền của tỉnh, chúng tôi sẽ giải quyết sớm hơn, nhưng nó lệ thuộc vào cơ chế chính sách, nghị định nên chúng tôi giải ngân đầu tư công rất chậm. Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực xây dựng thì tốt nhưng vốn đầu tư công GPMB  rất là chậm. Vướng là do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích đất lúa.”

Ngoài ra, đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An kiến nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi khoản 2 Điều 52, Luật Đầu tư công, quy định đối với điều kiện dự án, chương trình được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để hạn chế việc phát sinh chi phí, các thủ tục hành chính có liên quan.

Thực hiện : Mỹ Tho Văn Quyền

quảng cáo