Liên kết để phát triển nông nghiệp bền vững

Cùng với thay đổi hình thức sản xuất, tại nhiều nơi, người dân đã cùng nhau liên để để phát triển nông nghiệp. Tại An Giang có một mô hình khuyến nông rất hiệu quả thời gian vừa qua đó là mô hình quán cà phê khuyến nông.

Tại quán cà phê này, bà con nông dân vừa được gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm vừa được các cán bộ khuyến nông chia sẻ các kỹ thuật canh tác, thời tiết, tình hình sâu bệnh và cả giá cả thị trường. Thiết thực và gần gũi nên mô hình được bà con nông dân đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Cứ đến thời điểm nông nhàn, quán cà phê khuyến nông này lại rôm rả bởi những cuộc trò truyện của các nông dân.

Lúc trước, mỗi khi gặp những bất lợi trong canh tác, người nông dân ít có những thông tin tương tác qua lại. Giờ đây, khi đã có quán cà phê khuyến nông, người nông dân đã thật sự kết nối lại với nhau và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất, canh tác.

Ngoài việc trao đồi kinh nghiệm qua lại, tại quán cà phê này, nông dân còn được những cán bộ khuyến nông hướng dẫn những thông tin hữu ích liên quan đến vụ mùa, giá cả thị trường. Bên cạnh đó, mô hình quán cà phê khuyến nông sẽ là môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp và nông dân giao lưu, hợp tác, trao đổi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mở rộng kinh doanh và cùng nhau phát triển.

Cũng chính hiệu quả đem lại mà đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có đến 55 quán cà phê khuyến nông, tăng 2 đến 3 lần so với số lượng quán thời điểm thành lập năm 2018. Có thế nói. mô hình quán cà phê khuyến nông ở tỉnh An Giang đã bước đầu mang lại thành công, phù hợp với thói quen của người nông dân, và hơn hết, mô hình đã liên kết nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp, từ đó giúp nền nông nghiệp ở địa phương phát triển một cách bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung Hiếu