Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ 5,6 tỷ USD cho Ukraine

Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước quyên góp 5,6 tỷ USD trong năm 2023 để viện trợ nhân đạo cho Ukraine và hỗ trợ hàng triệu người sơ tán khỏi nước này.

Theo đó, Liên hợp quốc cho biết, khoản tiền 5,6 tỷ USD mà tổ chức này đề xuất sẽ cho phép các nhân viên viện trợ nhân đạo tiếp cận 15,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết nhất ở Ukraine trong năm nay. 1,7 tỷ USD trong số đó sẽ được dùng để hỗ trợ hơn 4 triệu người tị nạn Ukraine đang lưu trú trên khắp Đông Âu. Theo Liên hợp quốc, phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 86% tổng số người tị nạn Ukraine ở nước ngoài.

Q.T